Fryse vorter selv

Å fryse en vorte selv innebærer kryoterapi med et veldig kaldt stoff. Kryoterapi er en vanlig behandling mot vorter og kan gjøres hos legen eller ved hjelp av ulike reseptfrie produkter. Ved å fryse huden ødelegger man cellene som fungerer som tilholdssted og beskyttelse for vorten. Vorten kan utvikle en blemme på undersiden, slik at den løsner. Eller kroppen kan støte bort ødelagte hudceller, inklusiv vortevevet og virusinfisert vev. Påføringen tar normalt under ett minutt, og resultatene kommer i løpet av én til to uker.

Etter behandling løsner vorten av seg selv i løpet av et par uker. Behandlingen regnes som svært trygg, og det er liten risiko for arrdannelse. I den senere tid har bruken av kryoterapi blitt mer avansert. De nyeste behandlingene fryser vorten med millimeterpresisjon og skaper dermed mindre ubehag og minimal påvirkning av huden rundt.

 

Kryoterapi vorter Flytende nitrogen

Kryoterapi er en standardbehandling for vortefjerning og har vært brukt med hell i mange år av helsepersonell. Tradisjonelt har man brukt flytende nitrogen til å fryse vorten og dermed ødelegge vevet og blodtilførselen til vorten.

Kryoterapi er en standardbehandling mot vorter og kan utføres av lege. Påføringen av flytende nitrogen tar normalt under ett minutt. Legen kan bearbeide vorten med en liten kniv før han/hun påfører flytende nitrogen. Kryoterapi med flytende nitrogen er smertefullt. Det er normalt ikke behov for lokalbedøvelse, men i noen tilfeller kan det gis. Legen påfører vorten flytende nitrogen ved hjelp av en sonde eller en vattpinne. Flytende nitrogen kan også sprayes direkte på vorten.

De fleste vorter krever 1–4 behandlinger med 1–3 ukers opphold mellom hver behandling. Ofte er det nok med kun 1–2 behandlinger for å fjerne vorten effektivt. Kryoterapi er en smertefri prosedyre som kun gir en lett stikkende fornemmelse under behandlingen. Ved gjenstridige vorter kan det være behov for oppfølgende behandling.